FANDOM


Bu Bu Poruche is the theme song sung by Kulche's singing voice actress, Melody Chubak.

Bu Bu Poruche can be heard when playing as Kulche in the Perculoka, when playing the second demo level in LocoRoco or when beating challenges (Find the King, BuiBui Race).

Lyrics

kokoracche yanba-ni, pokuru shika doryucchi
ya cho ruhu kuruttou zabicchi, nacheppu
churare shika mo ruche, yanku ruchi bariche
apuru cheku tyu ruki
cherara nonnonba re muimui ya re
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuerche
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche


kokoracche yanba-ni, pokuru shika doryucchi
ya cho ruhu kuruttou zabicchi, nacheppu
churare shika mo ruche, yanku ruchi bariche
apuru cheku tyu ruki
cherara nonnonba re muimui ya re
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche
(kuruche x8)
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche
pa-ni-cheruta yan-mu-ka, bu bu poruche acchekku
ya-mu-cheruka shuppo kopuraretta, karupan kuruche.....


Video

Bu Bu Poruche (Kulche's Theme)02:26

Bu Bu Poruche (Kulche's Theme)

LocoRoco Songs
Background Musics
Dadhi Dado Da Note.png Moinoi Moinoi Note.png Doda Doda Note.png Oreo Note.png Yoi Yore Note.png Uwauwau Note.png Yare Yare Note.png Pupapu Poapoa Note.png Moro Mojya Nga Note.png Aio Aio Note.png Kuttetekaruna
Other Background Musics
Nyokki (song) Note.png MuiMui Christmas Note.png MuiMui House (song) Note.png Nyokki NyoNyokki (song) Note.png BuiBui (song) Note.png Loco Race (song) Note.png Chuppa Chuppa (song) Note.png MuiMui Crane (song) Note.png Bui Bui BoooooN! (song) Note.png Loco Rider (song) Note.png BuiBui Attack Note.png Merure Merure
LocoRoco's Theme Songs
Bu Bu Poruche Note.png Arten Daffu Note.png Zappudo Geron Note.png Panguraratta Note.png Bucho Mio Note.png Consepontowa Note.png Tajya Natata
Other Theme Songs
LocoRoco Song Note.png MuiMui (song) Note.png LocoRoco 2 Theme Song Note.png MuiMui King Theme Song Note.png Moja Song Note.png Moja Song: Bonmucho Battle Note.png Moja Song: Mutated Bonmucho Battle Note.png Moja Song: Majoliné Battle Note.png Etoule Pucoratte

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.